Akt ustanowienia Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu

Kielce 01.06.2018.

Dnia 1 czerwca 2018 r w Kancelarii Notarialnej w Kielcach, ustanowiono fundację pod nazwą – Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Fundację ustanowiła Małgorzata Sajkiewicz Kręt.

Celem Fundacji jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej, podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Głównym i najważniejszym kierunkiem działań fundacji będzie rozwijanie czynności dokumentujących i upowszechniających lokalne tradycje w zakresie fotografii, w szczególności dorobek twórców Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Fundacja podejmie również działania w zakresie promocji wartościowych osiągnięć młodych twórców fotografii.

Siedziba nowo powstałej fundacji mieści się w budynku Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach przy ul. Kapitulnej 2.

fot. Krzysztof Zając
fot. Krzysztof Zając

Znak graficzny dla fundacji zaprojektował Rafał Łagowski. Nawiązuje on do stylistyki artystów fotografików skupionych wokół Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Opracował Krzysztof Zając