“Barwy wulkanu Etna” wystawa fotografii Henryka Pieczula

Henryk Pieczul zaprasza na wystawę fotografii pt. “Barwy wulkanu Etna”. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w piątek 16 lipca 2021 roku o godz. 18.00 w “Galerii u Strasza” w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. ul. Ściegiennego 2.

Henryk Pieczul. fot. materiały prasowe

Henryk Pieczul urodził się 17 grudnia 1941 r. w Wilnie, gdzie spędził dzieciństwo. Od 1945 r. mieszka i pracuje w Kielcach. Członek rzeczywisty Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek zwyczajny Sekcji Autorów Prac Fotograficznych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Honorowy członek Francuskiego Muzeum Fotografii w Bievres. Był członkiem nieistniejącego już Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego. Artysta związany z Kielecką Szkołą Krajobrazu.

Termin „Kielecka Szkoła Krajobrazu”, autorstwa Jan Sunderlanda, funkcjonuje w polskiej fotografii od 1963 roku, gdy podczas I Biennale Krajobrazu Polskiego w Warszawie, grupa autorów z Kielc otrzymała dyplom FASFwP „Za wysoki poziom artystyczny zgłoszonych prac”. Rok wcześniej Paweł Pierściński zorganizował w Świętokrzyskim Towarzystwie Fotograficznym grupę twórczą pod nazwą „Grupa Robocza” (1962-68). Jej zadaniem było „udokumentowanie cech charakterystycznych polskiego krajobrazu rolniczego”.
Najaktywniejszymi autorami „Grupy” byli: Paweł Pierściński, Wacław Cisłowski, Janusz Buczkowski, Franciszek Gładysz, Tadeusz Jakubik, Jerzy Kamoda, Adam Karczewski, Stanisław Lipka i Henryk Pieczul.

Henryk Pieczul fot. Sławomir Oszywa

Henryk Pieczul całe swoje twórcze życie związał z fotografią. Znakomity dokumentator krajobrazu kulturowego Ziemi Świętokrzyskiej. Przez wiele lat pracował dla Muzeum Narodowego w Kielcach i w Krakowie oraz współpracował z innymi muzeami w Polsce. Opublikował rekordową ilość fotografii w katalogach oraz w wydawnictwach popularnonaukowych (w kraju i zagranicą). Obok zawodowego perfekcjonizmu i obiektywizmu w odwzorowaniu przedmiotów, w twórczości fotograficznej stosuje kreację autorską, wynikającą z osobistego przeżycia oraz refleksję nad urodą natury i degradacją środowiska naturalnego przez człowieka. Specjalizował się w fotografii zawodowej i technicznej: wykonywał fotografię naukową, zdjęcia konserwatorskie dzieł sztuki, fotografię w podczerwieni, w ultrafiolecie, w świetle sodowym, świetle analitycznym, fotografię lotniczą, zdjęcia tkanin, obrazów, porcelany, szkła, monet, srebra, architektury. Jego fotografię cechuje zawodowy perfekcjonizm i obiektywizm w wiernym oddaniu charakteru przedmiotów.

Jego zdjęcia dokumentalne są publikowane w dziesiątkach, a nawet setkach wydawnictw popularnonaukowych w kraju i za granicą (roczniki muzealne, katalogi zbiorów i wystaw, przewodniki po muzeach, opracowania monograficzne i problemowe, foldery, plakaty, kalendarze, pocztówki). Łącznie opublikował drukiem ponad 45 tysięcy zdjęć autorskich.

Wystawa “Barwy wulkanu Etna” jest efektem podróży Henryka Pieczula na Sycylię w 1993 roku. Więcej o wystawie i historii jej powstania na stronie Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF – HENRYK PIECZUL – BARWY WULKANU ETNA

Opracował Krzysztof Zając