Album – Paweł Pierściński. Fotografia.

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach serdecznie zapraszają wszystkich: przyjaciół Pawła Pierścińskiego, miłośników Jego sztuki oraz osoby interesujące się fotografią artystyczną – szczególnie Kielecką Szkołą Krajobrazu – na promocję albumu „Paweł Pierściński. Fotografia”, która odbędzie się w piątek 21 grudnia 2018 roku o godz. 18.

Powstanie tego wydawnictwa rozpoczyna szereg zaplanowanych przez BWA i Fundację im. KSK działań promocyjnych zamkniętej już, niestety, sztuki Pawła Pierścińskiego , jako jednego z najcenniejszych zjawisk w polskiej fotografii artystycznej. Album zawiera fotografie Artysty zarówno bardzo znane, ale także te, które rzadko są kojarzone z Jego nazwiskiem, a nawet takie, które tu zaprezentowane zostaną po raz pierwszy. Artysta bowiem, znany głównie z fotografii krajobrazowej, której był konsekwentnym popularyzatorem, w swojej twórczości zajmował się bez mała wszystkimi tematami. Album obejmuje najważniejsze tematy Jego sztuki oraz pokazuje Jego wszechstronność i artystyczną doskonałość. Zawiera także wybór starannie wybranych fragmentów tekstów autorskich, w których Artysta sam analizuje swoją sztukę i wyjaśnia sposoby jej realizacji – podkreśla Stanisława Zacharko-Łagowska, dyrektor BWA.

Album został merytorycznie opracowany przez dyrektor BWA Stanisławę Zacharko-Łagowską (historyka sztuki i krytyka sztuki), a piękny projekt graficzny i jego realizacja są dziełem Moniki Cybulskiej, artystki graficzki, tworzącej jednoosobowo Wydawnictwo BWA.
„Paweł Pierściński. Fotografia” to dwustustronicowy album z fotografiami oraz tekstami w języku polskim i angielskim, w twardej, tłoczonej oprawie, o wymiarach 280 x 280.

Wydawnictwo dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu wykonała dodruk albumu w ilości 400 szt.

Album – Paweł Pierściński. Fotografia – można nabyć w BWA w Kielcach lub zamówić drogą pocztową składając zamówienie w Fundacji im. KSK. Cena wydawnictwa – 150 zł.

Opracował Krzysztof Zając