“Fotografia Ojczysta – Tak się dawniej fotografowało” Wystawa Janusza Buczkowskiego.

Okręg Świętokrzyski ZPAF zaprasza na otwarcie wystawy fotografii Janusza Buczkowskiego „Fotografia Ojczysta – Tak się dawniej fotografowało” dnia 18 czerwca 2021 roku do „Galerii u Strasza” w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2. Wernisaż o godz. 18-tej.

“Galeria u Strasza” została otwarta 26 lutego 2021 roku. Mieści się w zabytkowych pomieszczeniach gmachu Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, gruntownie wyremontowanych i dostosowanych do potrzeb wystawienniczych. Patronat artystyczny i kierowanie galerią zostało powierzone Okręgowi Świętokrzyskiemu Związku Polskich Artystów Fotografików.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Fot.Krzysztof Zając.

Janusz Buczkowski – urodzony w 1932 roku we Włocławku. Wykształcenie wyższe ekonomiczne uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Był członkiem Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego w Kielcach oraz jego prezesem (1968-1975), współorganizatorem pierwszych czterech edycji Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach. W 1975 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jeden z założycieli Kieleckiej Delegatury ZPAF (1975) i współtwórca Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF (1978).

Janusz Buczkowski. Fot. Krzysztof Zając.

Janusz Buczkowski jest klasycznym przedstawicielem kierunku artystycznego zw. Kielecką Szkołą Krajobrazu. Członek zespołu KSK nagrodzonego zbiorowymi odznaczeniami „za stworzenie artystycznej dokumentacji polskiego krajobrazu rolniczego”. Jest ostatnim przedstawicielem z tego zespołu artystów.

O twórczości i działaniach Janusza Buczkowskiego pisaliśmy na naszych stronach – NAGRODA PREZYDENTA , GALERIA LETNIA .

Opracował Krzysztof Zając