Inauguracja Fundacji im. KSK

Kielce 19.09.2018.

W Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach dnia 19 września 2018 r.odbyło się inauguracyjne spotkanie Założycieli Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Fundatorka Małgorzata Sajkiewicz Kręt zgodnie ze Statutem Fundacji powołała pierwszą Radę Fundacji, jako organ stanowiący i kontrolny, w składzie:

  1. Małgorzata Sajkiewicz Kręt
  2. Jerzy Tecław
  3. Alina Ostrowska
  4. Jerzy Daniel

Na przewodniczącą Rady została wybrana Małgorzata Sajkiewicz Kręt.

Powołany został również skład Zarządu Fundacji. W dwuosobowym Zarządzie funkcję prezesa fundacji będzie pełnił Krzysztof Zając. Stanowisko wiceprezesa powierzone zostało Stanisławie Zacharko-Łagowskiej.

Opracował Krzysztof Zając