IV Międzynarodowe Biennale Fotografii “DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION 2020”

Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION nawiązuje do idei i tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek: miejską, industrialną oraz prywatną – osobistą.

Organizatorami tegorocznej już 4 edycji było Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i Urząd Miasta Kielce.

Jury konkursowe w składzie:

1. Tomasz Tomaszewski – artysta fotografik, doktor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji National Geographic Creative w Waszyngtonie oraz American Society of Media Photographers

2. Stanisław Kulawiak – artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Rady Artystycznej ZPAF

3. Stanisława Zacharko-Łagowska – historyk sztuki, krytyk sztuki, artystka fotografik, członek Rady Artystycznej ZPAF, dyrektor BWA w Kielcach

w dniach 14 – 16 października 2020 roku oceniło 548 fotografii i 12 filmów wideo zgłoszonych do konkursu, łącznie 146 autorów.
Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 117 prac 94 autorów w tym 12 filmów 5 autorów i 105 fotografii 92 autorów.

Jury pod przewodnictwem Tomasza Tomaszewskiego przyznało nagrody i wyróżnienia IV MBF “DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION 2020”.

Kategoria FOTOGRAFIA

Nagroda Prezydenta Miasta Kielce w wys. 4000 zł – Michał Anioł “Pandemia”

Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach w wys. 2000 zł – Marcin Kłujsza “Miasto”

Nagroda Wodociągów Kieleckich w wys. 1000 zł – Jarosław Jasiński “Ślub” z cyklu Prześwity

Nagroda Prezydenta Miasta Kielce w wys. 1000 zł – Wolfgang Brenner “Abandoned Airbase Zaton”

Nagroda Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu w wys. 1500 zł – Piotr Lisowski “Dom”

Nagroda Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu w wys. 1500 zł – Kornelia Głowacka Wolf “Widoki na przeszłość”

Wyróżnienie/Medal DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION

 • Krystian Dróżdż “bez tytułu”
 • Zenon Harasym “Czasoprzestrzeń miejska”
 • Andrzej Kosikowski “Zakręcony świat”
 • Andrzej Ślusarczyk “Strefa osobista”
 • Jacek Ślusarczyk ” Przestrzeń urojona” 

Kategoria WIDEO

Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach w wys. 1500 zł – Krzysztof Strzoda “(de)composition of space”

Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac
IV Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION 2020

Refleksje jurorów.

Tomasz Tomaszewski /przewodniczący jury/

Określenie „dobra fotografia” pozostaje ciągle zagadnieniem rozległym i niejednoznacznym na tyle, że każda jej definicja z łatwością wydać się może zbyt skąpą. Dlatego też, jako jurorzy tegorocznego konkursu uznaliśmy wspólnie, że tym razem będziemy poszukiwali nie tylko obrazów oryginalnych, ale przede wszystkim takich, które potrafią pobudzić do refleksji. Nagrodzone zdjęcia często posiadają walory obydwóch tych kryteriów, czym jak sądzę prowadzą do wyrafinowanych skojarzeń. Poszukiwaliśmy też fotografii, które zaskakują. Najczęściej potrafią tego dokonać takie obrazy, o których nie wiemy, po co zostały zrobione. Nagrodziliśmy takie zdjęcia, a przy okazji zaskoczeniem okazało się również i to, że w naszych ocenach byliśmy wyjątkowo zgodni.

Stanisław Kulawiak

W płaskiej przestrzeni codzienności.

Każdy nasz dzień to wędrówka po jednostronnej płaszczyźnie Möbiusa. Rano półświadomi startujemy do codziennego biegu, aby wieczorem zapaść w malignę ni to jawy ni snu. Takie poplątanie rzeczywistości prowadzi do zaniku wrażliwości w percepcji świata zewnętrznego. Dopiero wyrwani z codziennych rytuałów i postawieni na krawędzi naszej egzystencji dostrzegamy obecność innych obszarów spoza naszej świadomości. Takim zdarzeniem może być próba określenia wizualnej przestrzeni wokół nas. Oczywiście będzie ona pewnym uproszczeniem sensualnych wrażeń w ogóle, ale za to pozwoli selektywnie popatrzeć na otaczającą nas realność.

Prawdziwe odwzorowanie przestrzeni to problem medium fotografii od chwili udanego zatrzymania wielowymiarowego wizerunku świata na płaskiej dwuwymiarowej kliszy. Jak jednak okiełznać naturę posługując się bezduszną kamerą, czy wystarczy do tego tylko wrażliwość fotografa, czy też skomplikowana wiedza o konstrukcji merytorycznej i estetycznej obrazu. Na takie pytanie swoimi pracami próbowali odpowiedzieć uczestnicy konkursu „Definicja przestrzeni”, czy skutecznie, możemy to ocenić patrząc na nagrodzone i nominowane do wystawy zdjęcia.

Stanisława Zacharko Łagowska

Podsumowanie czwartej odsłony Międzynarodowego Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE-DEFINITION, organizowanej w trudnym czasie pandemii i presji sanitarnych obostrzeń, uspokoiło całkowicie nasze, organizatorów, obawy co do sukcesu tej edycji. Ku naszej radości, pomimo stresującej atmosfery zagrożenia i wielu niedogodności, dopisali uczestnicy. Jak i poprzednio, kompetentne Jury – w tym roku pod przywództwem Tomasza Tomaszewskiego – długo zmagało się (tym razem zdalnie) z dokonaniem selekcji prac do wystawy i przyznaniem wybranym fotografiom regulaminowych nagród i medali. Zazwyczaj nie jest to łatwe zadanie, bowiem ocenie podlegają tu jednocześnie, zarówno atrakcyjność formalna zdjęcia, jak i oryginalność interpretacji pojęcia przestrzeni. Przestrzeń również decyduje o konieczności odpowiedniej redukcji prac – to przestrzeń Galerii Górnej BWA, gdzie co dwa lata odbywają się wystawy pokonkursowe DEFINICJA PRZESTRZENI, i gdzie w dniach 6-29 listopada będzie można obejrzeć tę obecną, na którą złożyło się ostatecznie 117 prac wykonanych przez 94 autorów.

Jury, po uważnej analizie wszystkich zdjęć, postanowiło podkreślić i wyróżnić nagrodami różne sposoby fotograficznego kreowania obrazu i, poprzez adekwatność formy, precyzowania treści przekazu. Najwyższe uznanie w oczach jurorów zyskał spójny zestaw inscenizowanych i przy pomocy drona wykonanych fotografii Michała Anioła; ze wskazaniem tej, zatytułowanej „Pandemia”, do najwyższej Nagrody Prezydenta Miasta Kielce. Każda z nich oparta jest na podobnym schemacie: zderzeniu różnych rodzajów przestrzeni publicznych, zazwyczaj wypełnionych ludźmi i ruchem – a tu kompletnie pustych, z postacią pojedynczego, młodego człowieka, leżącego w samym środku tych miejsc. Te przestrzenie to: skrzyżowanie ulic, plac spacerowy z kilkoma kawiarniami, stacja kolejowa z równoległymi pasami torów i peronów, oraz rozległy cmentarz, przecięty na dwie równe części alejką („Pandemia”). Wizualne odniesienia do antropocentryzmu, zilustrowane umieszczeniem postaci ludzkiej w centrum kompozycji, autor dopełnia przestrzenią enigmatycznych skojarzeń z sytuacją lockdown’u, pustki post-cywilizacyjnej, czy też osamotnienia człowieka – młodego człowieka – we współczesnym świecie. Dodatkowe znaczenia wiążą się z wykonaniem tych zdjęć z drona: w wykonaniu których znaczny udział mają urządzenia techniczne i programy komputerowe. Marcin Kłujsza, autor pracy „Miasto”, nagrodzonej Nagrodą Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, i jego równie spójny zestaw, zachwycił jurorów umiejętnością zauważania w złożonej tkance miasta abstrakcyjnych rytmów, kolorów i form, których plastyczną doskonałość zdaje się zakłócać organiczna obecność człowieka. W inne przestrzenie – pożółkłych wspomnień przeszłości, wprowadza odbiorcę Jarosław Jasiński, laureat Nagrody Wodociągów Kieleckich. „Prześwity – ślub” to subtelna kompozycja odnosząca się do przestrzeni czasu i przemijania, oparta na połączeniu starej, ślubnej fotografii ze współczesnym ujęciem widoku ogrodu lub łąki, który wypełnia pustkę ramy – prawdopodobnie po portrecie nowożeńców sprzed około stulecia. Kolejną Nagrodą Prezydenta Miasta Kielce jury uhonorowało fotografię „Abandoned Airbase Zaton”, której autorem jest Wolfgang Brenner. To zauważony przez autora pozornie nieistotny drobiazg: malutki rysunek samolotu na krawędzi zniszczonego stołu, który w kontekście miejsca – opuszczonej bazy lotniczej, nabiera znaczenia puenty opowieści o jego historii i charakterze jego szczególnej przestrzeni. Dwie równorzędne Nagrody Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu (za fotografię krajobrazu polskiego) zostały przyznane kolejno Piotrowi Lisowskiemu, za fotografię „Dom”, przedstawiającą samotnego wędrowca na tle rozległej i pięknej przestrzeni ośnieżonego stoku, na którym cień załomu skalnego rysuje zapraszający kontur domu, oraz Kornelii Głowackiej-Wolf, za „Widoki na przeszłość” – ascetyczny kadr fragmentu pnia mocno wrośniętego w ziemię drzewa, widzianego poprzez okienny otwór w wiekowym, kamiennym murze.

Pięć równorzędnych wyróżnień – medali Międzynarodowego Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE-DEFINITION, otrzymali: Krystian Dróżdż – za znakomicie uchwyconą przestrzeń koloru i natury (fotografia bez tytułu), Zenon Harasym – za niezwykle trafne zdefiniowanie wielowarstwowymi kompozycjami „Czasoprzestrzeni miejskiej”, Andrzej Kosikowski za zaskakujący „Zakręcony świat”, Andrzej Ślusarczyk – za minimalistyczną, wręcz ascetyczną definicję szczególnej „Strefy osobistej”, jaką są ogródki działkowe, oraz Jacek Ślusarczyk – za metaforę przestrzeni ludzkich marzeń w pracy „Przestrzeń urojona”.

W kategorii wideo nagrodę Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach zdobył film Krzysztofa Strzody „(de)composition of space”, inspirowany efektowną przestrzenią Filharmonii Szczecińskiej.

Limitowana ilością nagród i wyróżnień grupa prac nie wyczerpuje listy znakomitych fotografii i zakodowanych w nich oryginalnych treści. Pozostałe zostały wyróżnione kwalifikacją do wystawy pokonkursowej. Różnorodność ujęć, interpretacji, rozwiązań kompozycyjnych, tematów i problemów plastycznych tworzą merytoryczne i artystyczne bogactwo tej wystawy, do której zwiedzania zachęcam: w realnej Galerii Górnej BWA w Kielcach oraz w internecie.

Dziękuję wszystkim Uczestnikom za podjęcie wyzwania i wzięcie udziału w naszym konkursie – pomimo tego trudnego i dziwnego „czasu zarazy”. Dzięki Państwa kreatywności, chęci dzielenia się swoją sztuką z innymi, świat – nawet w czasie lockdown’u – ciągle pozostaje otwarty, a sztuka nie przestaje być przestrzenią nieograniczonej wolności.

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYSTAWY POKONKURSOWEJ

Kategoria FOTOGRAFIA:

 1. Adamczuk Tadeusz – Bełżec
 2. Amerek Michał – Smuga kondensacyjna
 3. Anioł Michał – Drogi; Pandemia; Szlak
 4. Bator Tomasz – Okno z widokiem
 5. Bawiec Marcin – Miasto sztuki i nauki
 6. Bialic Szymon – Definicja przestrzeni 3; Definicja przestrzeni 4
 7. Bonk Maciej – Kozubów na Ponidziu
 8. Borkowski Paweł – Zmiany w przestrzeni 3
 9. Borowiec Joanna – Wolność 2
 10. Bratek Marcin – Wyjście
 11. Brenner Wolfgang – Abandoned Aibase Zaton
 12. Brząkalik-Gburek Beata – Space between us
 13. Buczek Bernard – Geamana
 14. Chudzik Magdalena – Gdzie jesteś 1; Gdzie jesteś 2
 15. Cyrus Łukasz – Dziady śmigustne
 16. Czypionka Axel – Reflecting surface 2
 17. Czyż-Sabat Agnieszka – ZEC 10,47
 18. Drobisz Janusz – Pejzaż śląski, impresja (bylecografia)
 19. Dróżdż Krystian – … 4
 20. Dulnik Adrian – Dystans
 21. Dziekan Maciej – Shape of form 3
 22. Gałuszka Irena – Poranny niepokój
 23. Ganszczyk Damian – Koksownia Jadwiga; Hałda
 24. Gaweł Diana – Universum II
 25. Gawlik Ewa – Pola 1
 26. Germanek Iwona – Wierzysko 1; Wierzysko 2
 27. Giba Marcin – z serii „Natural” Ogień
 28. Głowacka-Wolf Kornelia – Widoki na przeszłość; Zeszyt w linię 1; Zeszyt w linię 2
 29. Głowacki Bogdan – Wewnątrz; Na zewnątrz
 30. Górski Marcin – Niemiejsce 1; Niemiejsce 2
 31. Grabowska Aleksandra – Bez tytułu 4
 32. Grochala Piotr – xxx
 33. Grodowski Damian – Otwarte; Wieczór jesienny
 34. Grudzień Karolina – Underground trouble
 35. Grzegorski Igor – Czasoprzestrzeń
 36. Grzelak Waldemar – Syzyf
 37. Harasym Zenon – Czasoprzestrzeń miejska II; Czasoprzestrzeń miejska III
 38. Jakubowska Anna – Fala; Rozbryzg
 39. Jasiński Jarosław – z cyklu „Prześwity”, Ślub
 40. Kamieński Stanisław Zbigniew – W Działdowie
 41. Kania Max – People 1
 42. Kawalec-Łuszczewska Zofia – Otwarte Zamknięte; Światło
 43. Kłujsza Marcin – Brama; Miasto; Pekin
 44. Kniefel Renata – Łaciaty Jeziorak
 45. Koniarska Marta – Współlokatorzy
 46. Konopacka Maria – Nurek
 47. Korban Rafał – Kierunek 3; Kierunek 4
 48. Kosikowski Andrzej – Zakręcony świat
 49. Kowalczyk Mateusz – Przeznaczenie
 50. Kowalski Leszek – #2; #3
 51. Krajewski Miłosz – Bez tytułu 1
 52. Kruk Przemysław – Krajobraz z rzeką III
 53. Kuczyńska Zosia – Eko las
 54. Kukuczka Wojciech – Obrazy nieuchwycone 2
 55. Leszczyńska-Kaszuba Karolina – Obecność
 56. Lisowski Piotr – Izolacja; Dom
 57. Łuczywo-Nowak Ewa – Jeden
 58. Matras Agnieszka – Na morzu
 59. Maziej Marcin – Osiedle
 60. Michalak Marta – Birmingham
 61. Myszczyński Piotr – Lód
 62. Obara Alicja – Ponad poziomy
 63. Panasiuk Marta – Obszar Pamięci
 64. Pawłowska-Górska Agnieszka – Pusty dom 2; Czarny księżyc
 65. Piaskowski Grzegorz – Labirynt; Góry
 66. Pietrzak Michał – Szarości
 67. Piwowarski Jerzy – POLIN
 68. Przeworski Jacek – Granica
 69. Rybicki Jakub – Gra cieni 3
 70. Sammler Kamila – XXX
 71. Siatka Waldemar – Cięciwa; Wstęga
 72. Sideł Grzegorz – Polne przestrzenie 03
 73. Solarz Teresa – Kolejowa przystań 2
 74. Spek Kacper – Przyszłość Planety Ziemia
 75. Spek Piotr – Abandoned Places 2020 2
 76. Stańczyk Marek – Chaos Rytmu Miasta
 77. Stolarska Dorota – Tam zawsze jest lato i nic się nie zmienia 2; Tam zawsze jest lato i nic się nie zmienia 3
 78. Strzoda Krzysztof – Out of reality
 79. Suliga Zbigniew – Rebus
 80. Surmacz Dominika – z cyklu Dysonans (1); z cyklu Dysonans (2)
 81. Ślusarczyk Andrzej – Strefa osobista 2; Strefa osobista 3
 82. Ślusarczyk Jacek – Przestrzeń urojona 1
 83. Świderski Piotr – Wykopki
 84. Tatar Grzegorz – Empty pitch
 85. Tomiczek Agnieszka – Krzyże Roztocza
 86. Trzciński Marek – Okolice Wonnej
 87. Venus Dagmar – Airport Zaton II
 88. Warańska Katarzyna – Przestrzeń intymna
 89. Wojcieszak Janusz – Space limiter
 90. Wojtas Sylwester – Wawa 140422; Wawa 190826
 91. Wroński Mieczysław – Bez powrotu
 92. Zięba Michał – Dekonstrukcja

Kategoria VIDEO:

 1. Kukuczka Wojciech – Obrazy nieuchwycone; Transgresje rave; Deklaracja integralności; Balladyna
 2. Lejczak Michał – E CE DWA; Poradnik
 3. Rybak Edyta – Graniczna 53
 4. Stańczyk Marek – SUITA śląska
 5. Strzoda Krzysztof – Out of reality; (de)compositon of space; Short impression; The green, forest

 

 

Opracował Krzysztof Zając

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
W związku z zamknięciem – decyzją rządu – od soboty 7 listopada 2020 r.  galerii sztuki informujemy, że wystawa pokonkursowa 4. Międzynarodowego Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION zostanie przedłużona do końca grudnia br. Mamy nadzieję, że będziemy mogli ją zaprezentować publiczności po 29 listopada br.

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.