IV Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION 2020

IV Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION 2020 nawiązuje do idei i tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek: miejską, industrialną oraz prywatną – osobistą.

Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale ma na celu pokazanie obrazów świata przefiltrowanego poprzez indywidualne spojrzenia twórców z różnych kręgów kulturowych.

W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzono również kategorię video art – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy.
Celem jest wspólne stworzenie panoramy przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy.

NAGRODY:
Nagroda I – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce – 5.000 PLN (lub równowartość w Euro)
Nagroda II – BWA w Kielcach – 2000 PLN (lub równowartość w Euro)
Nagroda III – Wodociągów Kieleckich – 1500 PLN (lub równowartość w Euro)
Nagroda BWA w Kielcach w kategorii video – 1500 PLN (lub równowartość w Euro)
Nagroda specjalna Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – 2000 zł (lub równowartość w Euro) – za fotografię polskiego krajobrazu
5 wyróżnień – medali DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION

JURY :
– przewodniczący – Tomasz Tomaszewski. Artysta fotograf. Posiada stopień doktora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji/
– Stanisława Zacharko-Łagowska – historyk sztuki, krytyk sztuki, artystka fotografik, członek Rady Artystycznej ZPAF, dyrektor BWA w Kielcach

TERMINY:
Nadsyłanie prac do 30.09.2020 r.
Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: do 11.10.2020 r.
Wernisaż wystawy w Galerii Górnej BWA w Kielcach i wręczenie nagród: 06.11.2020 r.
Wystawa czynna do 27.11. 2020 r.

Regulamin i pozostałe informacje – na stronie Organizatora – BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH

Opracował Krzysztof Zając