“Jarmark chłopski w Bodzentynie” na fotografiach Janusza Buczkowskiego

Janusz Buczkowski oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają na wystawę fotografii “Jarmark chłopski w Bodzentynie”. Wernisaż  dnia 16 września 2019  roku o godzinie 16:00 w Zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja 13.

Zdjęcia prezentowane na wystawie pokazują zwyczaje polskich chłopów, którzy spotykali się na jednym z największych targów końskich w Polsce. To cenny materiał historyczny.  Zdjęcia  Janusza Buczkowskiego prezentowane na wystawie nie były dotychczas publikowane.

Janusz Buczkowski jest jednym z najważniejszych artystów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Należy obok Pawła Pierścińskiego, Wacława Cisłowskiego, Tadeusza Jakubika, Jerzego Kamody i  Jana Spałwana do jej twórców.

Fotorelację z wystawy “Jarmark chłopski w Bodzentynie” można zobaczyć na internetowej stronie Janusza Buczkowskiego – www.januszbuczkowski

opracował Krzysztof Zając