Kielecka Szkoła Krajobrazu na Triennale Sztuki Sacrum “Świętość natury?”

Organizatorem Triennale Sztuki Sacrum jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. Triennale organizowane od roku 1991 do chwili obecnej, zdołało sobie zapracować na miano imprezy prestiżowej, znanej i poważanej w Polsce.

Tematem dziesiątej edycji Triennale Sztuki Sacrum jest „Świętość natury?”

Rada programowa wydarzenia w składzie – Krzysztof Stanisławski, Andrzej Saj, Anna Paleczek-Szumlas oraz Szymon Parafiniak – stworzyła koncepcję artystyczną i scenariusz wystawy oraz dokonała wyboru artystów, których dzieła tworzą wystawę. Wśród międzynarodowego grona artystów są również fotograficy z Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Ekspozycja jest konstruowana wokół kilku pytań, przekładających się na wątki wystawy: jak współczesna sztuka odnosi się do aktualnych problemów związanych z naturą: zagrożeń, ochrony, współistnienia; natura jako temat i materia sztuki; sakralne inspiracje naturą w sztuce; kult natury w przekazach artystycznych; uświadomienie wagi natury; niesamowitość natury; natura prawdziwa czy sztuczna; natura jako religia pierwotna.” – piszą o wystawie Organizatorzy.

W związku z decyzją rządu RP od 7 do 29 listopada br. galerie sztuki są zamknięte i wystawa Triennale Sztuki Sacrum „Świętość natury?” nie jest udostępniona publiczności.

Organizatorzy na swojej stronie MIEJSKA GALERIA SZTUKI i FACEBOOK prezentują fotorelację z wystawy.

Prace kieleckich artystów wypożyczone zostały z kolekcji Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Wystawę prezentowaliśmy na stronach Fundacji im. KSK – KIELECKA SZKOŁA KRAJOBRAZU – stała ekspozycja

Opracował Krzysztof Zając