“Konteksty: GOŁOBORZE 2020/2021” – wystawa fotografii.

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zapraszają na poplenerową wystawę fotografii „Konteksty: GOŁOBORZE 2020/2021”.

Otwarcie wystawy odbędzie się 5 listopada 2021 r. o godz. 18-tej w Galerii Dolnej BWA w Kielcach, ul. Kapitulna 2. Ekspozycja prezentowana będzie do 3 grudnia 2021 r. Wstęp wolny.

Na fotografiach artystów KSK eksponowana jest przede wszystkim ziemia: geometryczny rysunek miedz, gęsty, pasiasty układ małych poletek, dziwne kształty tych, które wydarto skalistym nieużytkom. I zapis znojnej pracy człowieka: w wyoranych konnym pługiem bruzdach, różnorodności ręcznie obrabianych upraw, wydeptanych ścieżkach, wyjeżdżonych koleinach polnych dróg. To zapis nie mający znamion eksploatacji ziemi – lecz harmonijnej z nią współpracy, pełnej szacunku, ziemi, pojmowanej jako Matka Karmicielka.
Oprócz tych, ikonicznych już, zdjęć, mających, oprócz wartości dokumentalnej, również wielką wartość artystyczną, fotograficy KSK rejestrowali także i inne formy krajobrazowe występujące na Kielecczyźnie, w tym unikatową Puszczę Jodłową i słynne gołoborze na Łysej Górze.
Do tych wszystkich rodzajów działalności KSK odnoszą się wspólne działania Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Ich istotą jest dialog z osiągnięciami słynnych kieleckich fotografików i, w pewien sposób, „nadbudowanie” ich o kolejną warstwę czasu i znaczeń.
Odbywa się to poprzez nawiązanie do ich dokonań i realizację dokumentalno-artystycznej fotograficznej rejestracji tych samych miejsc, krajobrazów i form, po niemal pięćdziesięciu latach od czasu ich uwiecznienia przez Pawła Pierścińskiego i innych artystów KSK.
Po bardzo udanym powtórzeniu w 2020 r. słynnej, zabezpieczonej w Zbiorach BWA w Kielcach, wystawy „Kielce – Włoszczowa” Pawła Pierścińskiego z 1981 roku, w ramach ogólnopolskiego, dwudziestoosobowego pleneru, oraz skonfrontowaniu w obszernym katalogu nowych, w jego trakcie powstałych oraz archiwalnych fotografii, Fundacja im. KSK postanowiła zmierzyć się z najsłynniejszą formą krajobrazową Gór Świętokrzyskich – gołoborzem na Łysej Górze.
Dzięki uprzejmości Świętokrzyskiego Parku Narodowego, czworo artystów fotografików: Andrzej Łada, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Stanisława Zacharko-Łagowska i Krzysztof Zając mogło wejść bezpośrednio na ruchome kamienie gołoborza i wykonywać tam zdjęcia. Z obszernych zestawów fotografii, stworzonych w ciągu trzech dni: 8, 9 i 10 lipca 2020 roku, powstała fotograficzna opowieść o tym niezwykłym miejscu. Opowieść, która ma, podobnie jak w założeniach Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, wymiar zarówno artystyczny, jak i dokumentalny.
Przedstawiamy ją Państwu w formie wystawy „Konteksty: Gołoborze 2020” oraz, poszerzającego ją, wydawnictwa pod tym samym tytułem. Składa się ona z wielkoformatowych fotografii zestawionych z archiwalnymi oryginalnymi zdjęciami artystów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, pochodzącymi ze Zbiorów Fotografii BWA w Kielcach: Pawła Pierścińskiego, Jana Siudowskiego (spoza kręgu KSK), Jerzego Kamody, Jana Spałwana i Jerzego Mąkowskiego. Jej celem jest zarówno przypomnienie i chęć utrwalenia wielkich dokonań artystów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, jak i ich kontynuacja w dziele dokumentowania i twórczej interpretacji unikatowego krajobrazu Ziemi Świętokrzyskiej.

Stanisława Zacharko-Łagowska

fot. Krzysztof Zając 2020

Opracował Krzysztof Zając