Nowe archiwum zdjęć Pawła Pierścińskiego.

W grudniu 2020 r. zostało udostępnione, nowo powstałe archiwum zdjęć Pawła Pierścińskiego.

W archiwum-mapie znajdziemy 2500 wybranych fotografii, zdigitalizowanych zarówno z negatywów, jak i diapozytywów Pawła Pierścińskiego.

Pierwsza grupa zdjęć udostępnionego archiwum prezentuje sylwetkę twórcy oraz jego dorobek. Znajdziemy tam eksperymenty artystyczne, zdjęcia krajobrazowe propagujące ideę Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, fotografię dokumentalną industrializacji i urbanizacji Polski.

Na stronie Archiwum znajdziemy też autorskie kolekcje przygotowane przez twórców kultury, propozycje spacerów śladami działalności fotografa czy scenariusze lekcji dotyczących krajoznawstwa dla nauczycieli.

Kuratorkami projektu „Paweł Pierściński. Archiwum – etap I” są Katarzyna Sagatowska, której artysta powierzył swoje archiwum, oraz Monika Szewczyk-Wittek.

Nowe archiwum zdjęć Pawła Pierścińskiego można oglądać na stronie – PAWEŁ PIERŚCIŃSKI.pl

Ekskluzywny Album “Paweł Pierściński. FOTOGRAFIA.”

Album „Paweł Pierściński. Fotografia”  można nabyć w BWA w Kielcach lub zamówić drogą pocztową składając zamówienie w Fundacji im. KSK.

Więcej o albumie na – “PAWEŁ PIERŚCIŃSKI. FOTOGRAFIA”

Opracował Krzysztof Zając