Fundacja im. KSK z osobowością prawną.

Kielce 11.10.2018.

Sąd Rejonowy w Kielcach wydał postanowienie o wpisie Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisu do rejestru Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS dokonał 24 lipca 2018 roku. Wpis zawierał błędne dane i dnia 11 października 2018 roku wydał postanowienie – sprostowanie wpisu. Fundacja im. KSK uzyskała osobowość prawną.

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod NUMEREM KRS: 0000741485

Opracował Krzysztof Zając