Pierwszą polską fotografię wykonał inż. Maksymilian Strasz w Kielcach w 1839 roku.

Cele Fundacji

Celem Fundacji im. KSK jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej, podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności: rozwijanie działań dokumentujących i upowszechniających kieleckie tradycje w zakresie fotografii i promocja dorobku twórców Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA