Paweł Pierściński Inaczej w Galerii Echo

Fotografie Mistrza Krajobrazu zaprezentowane będą na wystawie “Paweł Pierściński Inaczej”, której wernisaż odbędzie się w niedzielę 6 października 2019 r. o godz. 18-tej w Galerii Echo w Kielcach. To jeden z punktów programu Kreatywna Niedziela w Galerii Echo, którą BWA organizuje wspólnie z Galerią Echo.

Miłośnicy twórczości Mistrza Krajobrazu będą mieli okazję poznać mniej znaną odsłonę jego twórczości.

fot. Paweł Pierściński
fot. Paweł Pierściński
fot. Paweł Pierściński
fot. Paweł Pierściński

Fotografie prezentowane na wystawie pochodzą z ekskluzywnego albumu “PAWEŁ PIERŚCIŃSKI. FOTOGRAFIA”.

opracował Krzysztof Zając