Nabór uczestników na plener fotograficzny “Kielce Włoszczowa 2020”

W 1981 roku Paweł Pierściński wykonał dokumentację fotograficzną drogi Kielce Włoszczowa. Trasa należy do typowych dróg komunikacyjnych, jakich wiele w naszym kraju. W swoim  projekcie fotograficznym przedstawił bez komentarza i oceny prawdziwy stan polskiego krajobrazu widzianego z perspektywy podróżnika. Projekt został zrealizowany na 25 planszach na których zgrupował różne tematy fotograficzne – drogi, tablice reklamowe, znaki drogowe itd.

Naszym celem jest powtórzenie po 40 latach tego projektu i zaprezentowanie na wystawie poplenerowej w listopadzie 2020 roku, aktualnego stanu polskiego krajobrazu z perspektywy podróżnika w kontekście dokonanych przeobrażeń.

Organizator pleneru, Fundacja im. KSK wraz z BWA w Kielcach i ZPAF Okręg Świętokrzyski, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu fotograficznego “Kielce Włoszczowa 2020”. Zgłoszenia proszę dokonywać po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa zawartymi w Regulaminie Pleneru.

Miejscem pleneru jest trasa drogowa Kielce Włoszczowa wg mapki sporządzonej przez Pawła Pierścińskiego. Początek trasy w Zalesiu pod Kielcami, następnie odcinek Zalesie Piekoszów – droga wojewódzka nr 761,  odcinek Piekoszów Włoszczowa – droga wojewódzka nr 786. Koniec trasy we Włoszczowie.

szkic trasy – Paweł Pierściński

Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie się w Galerii Dolnej Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Wystawa będzie składać się z 25 plansz wykonanych przez Pawła Pierścińskiego i 25 analogicznych plansz wykonanych przez uczestników pleneru. Prace Pawła Pierścińskiego wykonane były w technice monochromatycznej.  Prace uczestników pleneru będą wykonane w technice wielobarwnej.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog wystawy z pracami uczestników pleneru.

Każdy z uczestników wystawy poplenerowej „Kielce Włoszczowa 2020” otrzyma bezpłatnie katalog wystawy i  ekskluzywny album „PAWEŁ PIERŚCIŃSKI. FOTOGRAFIA.”

Koszty związane z wydrukiem fotografii, przygotowaniem tablic, organizacją wystawy i drukiem katalogu ponosi Organizator Pleneru – Fundacja im. KSK.

Koszty związane z dotarciem na plener i wykonaniem zadań plenerowych ponoszą uczestnicy pleneru.

Do dyspozycji Uczestników Pleneru spoza Kielc jest pokój gościnny (3-osobowy) w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, zadania plenerowe wykonywane będą przez uczestników w dowolnych terminach roku 2020, z zachowaniem  daty końcowej wyznaczonej przez Organizatora.

TERMINARZ

6 czerwiec 2020 roku – otwarcie Listy Zgłoszeń.

20 czerwiec 2020 roku – zamknięcie Listy Zgłoszeń i ogłoszenie listy uczestników.

22 czerwiec 2020 roku – losowanie zadań plenerowych, ogłoszenie wyników i rozpoczęcie Pleneru.

30 wrzesień 2020 roku – zamknięcie Pleneru.

6 październik 2020 roku – dostarczenie plików cyfrowych zgodnych z wytycznymi (pkt 5 Regulaminu).

6 listopad 2020 roku – wernisaż wystawy „Kielce Włoszczowa 2020”.

OSOBY DO KONTAKTU

Fundacja im. KSK – Krzysztof Zając /kurator pleneru/, tel: 889 498 236, e-mail: kskfundacja@gmail.com

BWA w Kielcach – Stanisława Zacharko-Łagowska, tel: 690 996 296, e-mail: dyrektor@bwakielce.art.pl 

ZPAF OŚ – Artur Dziwirek,  tel: 881 684 921, e-mail: os@zpaf-kielce.pl

Opracował Krzysztof Zając                              

kielce Włoszczowa 1981 paweł pierściński
Kolekcja Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.