Prezydent Kielc, Bogdan Wenta nagrodził Janusza Buczkowskiego.

W piątek 26 czerwca 2020 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, Prezydent Kielc Bogdan Wenta, przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok.

Nagrodę I stopnia otrzymał Janusz Buczkowski, nestor kieleckiej fotografii, współtwórca kierunku artystycznego zw. Kielecką Szkołą Krajobrazu.

Janusz Buczkowski – urodzony w 1932 roku we Włocławku. Wykształcenie wyższe ekonomiczne uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Był członkiem Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego w Kielcach oraz jego prezesem (1968-1975), współorganizatorem pierwszych czterech edycji Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach. W 1975 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jeden z założycieli Kieleckiej Delegatury ZPAF (1975) i współtwórca Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF (1978).

Janusz Buczkowski jest klasycznym przedstawicielem kierunku artystycznego zw. Kielecką Szkołą Krajobrazu. Członek zespołu KSK nagrodzonego zbiorowymi odznaczeniami „za stworzenie artystycznej dokumentacji polskiego krajobrazu rolniczego”. Jest ostatnim przedstawicielem z tego zespołu artystów.

Janusz Buczkowski nie był obecny na uroczystości wręczenia nagrody.

opracował Krzysztof Zając