Przegląd fotografii w technikach dawnych i alternatywnych

„Przegląd fotografii w technikach dawnych i alternatywnych” odbywa się w Galerii Dolnej BWA w Kielcach już po raz trzeci – a po raz drugi w ramach Festiwalu Fotograficznego FOTOPERYFERIE, którego jest istotną częścią. Ta istotność polega na wypełnianiu formuły tego nowego kieleckiego Festiwalu, który z założenia penetruje i przedstawia „obrzeża – peryferie” szerokiego nurtu fotografii artystycznej. To tam właśnie sytuują się kreacje artystyczne tworzone zarówno w technikach dawnych i alternatywnych, jak i te – z kategorii sztuki współczesnej – w których fotografia pełni rolę jednego z istotnych środków wyrazu.

Sam „Przegląd fotografii w technikach dawnych i alternatywnych” – z częściowymi modyfikacjami – odbywa się według zasad ustalonych przez twórców jego koncepcji: Janusza Drobisza i Damiana Gaszczyka, którzy uprzednio realizowali go w śląskich galeriach Katowic, Zabrza i Bytomia.

Zważywszy na rosnącą z roku na rok liczbę uczestników – w tegorocznej edycji to 67 osób, które zgłosiły do wystawy w sumie 303 fotografii – te „peryferie” jawią się jako przestrzeń niezwykle pojemna. Pojemna nie tylko ilościowo, ale także jakościowo, czego dowodzi pełnia różnorodności zarówno oryginalnych technik jak i indywidualnych postaw artystycznych.

W zbiorze 225 prac, z których ostatecznie została sformowana wystawa, zawierają się wszystkie główne tematy dotykane przez fotografię: od krajobrazu, również urbanistycznego, poprzez portrety, akty, martwe natury aż po kompozycje o charakterze symbolicznym i abstrakcyjnym. Twórcy fotografii w „technikach dawnych” w sposób naturalny rezygnują z często dynamicznego i pełnego szczegółów dokumentu i tematów, których istotą jest żywa kolorystyka – czyli tych, które najlepiej sprawdzają się realizowane na typowych papierach fotograficznych, dających gwarancje ostrości i precyzji. Ich głównym celem bowiem jest wykorzystanie szczególnych efektów plastycznych oferowanych przez specyfikę wybranej techniki, niejednokrotnie dodatkowo obciążonych dużą dozą przypadkowości. Nieprzewidywalność – ale i niepowtarzalność kolejnych odbitek w dużej mierze stanowi o ich wartości i unikatowości. To także sprawia, że praca nad każdym zdjęciem to rodzaj pełnej przygód podróży, w której pozornie oswojona droga niejednokrotnie zaskakuje i otwiera się na nowe przestrzenie. Sprawdza się też i tutaj powiedzenie że „podróże kształcą”; dogłębna znajomość chemicznych odczynników, form i czasów naświetlania, gatunków papieru, filtrów i innych technologicznych subtelności przychodzi wraz z doświadczeniem i uczeniem się na własnych błędach… Na pewno ten rodzaj fotografowania i opracowywania zdjęć uczy cierpliwości, niezwykle istotnej w żmudnym procesie zmagania się z oporną – i często dosłownie toksyczną – chemiczną materią.

Wydaje się, że jedną z przyczyn wyraźnego renesansu popularności dawnych technik fotograficznych jest poniekąd „odcieleśnienie” fotografii w technikach cyfrowych. Podobne tendencje – i wynikające z podobnego powodu – zauważalne są także w grafice artystycznej. Dialog artysty z materią, budowanie obrazu: fotograficznego, graficznego i każdego innego, w drodze kompromisu pomiędzy jej ograniczoną fizycznością a ideową autorską koncepcją, twórcze otwarcie się na działania przypadku, jest procesem niezwykle fascynującym. To proces, który wiedzie każdego artystę do samopoznania, do wgłębiania się we własną podświadomość – i do wzbogacania świadomości o potrzebną mu unikatową wiedzę; także tę o samym sobie.

Formalna i treściowa różnorodność, plastyczna atrakcyjność, oryginalność, a także wyraźne indywidualne cechy każdej ze zgromadzonych na Przeglądzie prac, świadczą o tym, że ich twórcy zarówno tę wiedzę, jak i głęboką artystyczną świadomość zdecydowanie osiągnęli.

Kurator festiwalu: Stanisława Zacharko-Łagowska

 

O AUTORZE

wystawa zbiorowa

Uczestnicy wystawy:

 

1. Bilicka Małgorzata

2. Borucka Zuzanna

3. Cichoszewska Monika

4. Duszejko Piotr

5. Fedorowicz Joanna

6. Fleks Adam

7. Gajewski Mariusz

8. Ganszczyk Damian

9. Gietka Łukasz

10. Golosz Arkadiusz

11. Grabowska Anna

12. Grzyb Tomasz

13. Hawrył Sylwester

14. Hertmann Mariusz

15. Heyke Krzysztof Jan

16. Jarecka Monika

17. Jasica Justyna Anna

18. Kalua Kryńska Katarzyna

19. Kolarz Marzena

20. Kozłowski Jacek M.

21. Kruk Przemysław

22. Krzyk Remigiusz

23. Kucharczyk Piotr

24. Kulesa Zuzanna

25. Langman Piotr

26. Laskowska Ewa

27. Łata Katarzyna

28. Maciusowicz Izabela

29. Michalczewska Monika

30. Miranowicz Mirosław

31 Moroz Michał

32. Najder Andrzej

33. Navarra Katarzyna

34. Niemira Izabella

35. Niesyto Mirosław

36. Nowak Małgorzata

37. Olszowski Piotr

38. Ostrowska Alina

39. Ostrowski Greg

40. Paciura Wojciech

41. Pastuszka Maciej

42. Pietka Katarzyna

43. Popiołek Dominika

44. Radomski Mirosław

45. Roman Paweł

46. Rosińska Kamila

47. Rybczyńska Katarzyna

48. Sajkiewicz-Kręt Małgorzata

49. Sobczak Monika

50. Sochacki Janusz

51. Stefaniak Dariusz

52. Stefańska Agnieszka

53. Strzoda Krzysztof

54. Susuł Tomasz

55. Suszycka Iwona

56. Szudra Piotr

57. Szymanowski Lech

58. Tomczyk Paweł

59. Wesołowski Marek

60. Węcławski Piotr Wiktor

61. Wiktor Andrzej

62. Wilk Barbara

63. Wójcicki Tomasz

64. Wróbel Ksawery

65. Wróblewska Anna

66. Żemełko Paweł

źródło:

https://www.bwakielce.art.pl/event/przeglad-fotografii-w-technikach-dawnych-i-alternatywnych-2