V Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE – DEFINITION 2022

V Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION 2022 nawiązuje do idei i tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek: miejską, industrialną oraz prywatną – osobistą.

Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale ma na celu pokazanie obrazów świata przefiltrowanego poprzez indywidualne spojrzenia twórców z różnych kręgów kulturowych.

W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzyliśmy również kategorię video art – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy. Naszym celem jest wspólne stworzenie panoramy przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy.

ORGANIZATORZY:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, www.bwakielce.art.pl
KURATOR – Stanisława Zacharko-Łagowska – dyrektor BWA w Kielcach
e-mail: dyrektor@bwakielce.art.pl, tel. (+48) 690 996 296
WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Miasta Kielce

NAGRODY:
Nagroda I – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce – 5.000 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda II – BWA w Kielcach – 2000 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda III – Wodociągów Kieleckich – 1500 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda BWA w Kielcach w kategorii video – 1500 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda specjalna Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – 2000 zł (lub równowartość w EUR) – za fotografię polskiego krajobrazu
5 wyróżnień – medali DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION

Jury ma prawo do innego podziału nagród.

JURY:
– przewodniczący – Chris Niedenthal – artysta fotografik.
Katarzyna Łata – artystka fotografik, członkini Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Współtwórczyni warsztatów fotograficznych pod patronatem ZPAF. Członkini Rady Artystycznej ZPAF. Zawodowo związana z „Katowice Miasto Ogrodów”.
Stanisława Zacharko-Łagowska – historyk sztuki, krytyk sztuki, artystka fotografik, członkini Rady Artystycznej ZPAF, dyrektor BWA w Kielcach.

TERMINY:
Nadsyłanie prac do 30.09.2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: 1.10.2022 r.
Powiadomienie o werdykcie jury (strona www.bwakielce.art.pl) do 15.10.2022 r.
Wernisaż wystawy w Galerii Górnej BWA w Kielcach i wręczenie nagród: 04.11.2022 r.
Wystawa czynna do 02.12. 2022 r.

REGULAMIN i pozostałe informacje – na stronie Organizatora – BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH

Opracował Krzysztof Zając