Wystawa fotografii Jerzego Piątka „…ostatni taki pejzaż” w „Szklanym Domie”

W Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, w Ciekotach 76, gm. Masłów, od 1 lipca br. prezentowana jest wystawa fotografii Jerzego Piątka pt. „ … ostatni taki pejzaż”.

mat. CEiK “Szklany Dom”

Tytuł mojej wystawy i albumu oznacza, że zakończyłem fotografowanie pejzażu, a i temat coraz bardziej „ześmiecony”, i gdyby nie pomysł: ekologia, degradacja środowiska przyrodniczego, kamieniołomy, kopalnie odkrywkowe – to chyba nic by nie powstało. Trzeba się rozliczyć z wielu lat fotografowania i dokumentowania poczynań własnych i grona kolegów. W tym czasie udało się zaistnieć w dziedzinie fotografii socjologicznej, a nawet w akcie. A chciałoby się spróbować jeszcze „czegoś”. Z całą pewnością nie będzie to jednak zapis cyfrowy, czasem zamieniany na „gray scale”, ani guma chromianowa.” powiedział Jerzy Piątek podczas premierowej prezentacji wystawy i albumu w 2011 r.

JERZY PIĄTEK fot. Krzysztof Zając 2017

Jerzy Piątek – ur. 1946 r. w Pińczowie, mieszka i pracuje w Kielcach, od lat jest związany z Kielecką Szkołą Krajobrazu i ze Świętokrzyskim Towarzystwem Fotograficznym. Od 1978 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Za swojego mistrza uważa przede wszystkim Jana Siudowskiego, który nauczył go myśleć w prosty sposób o fotografowaniu, podobnie jak robią to dokumentaliści. Oprócz fotografii pejzażowej Jerzy Piątek ma spory dorobek jako fotograf aktów i fotograf społeczny. Warto podkreślić jego silne przywiązanie do czarno-białego rejestrowania rzeczywistości, obojętne czy jest to pejzaż, akt czy społeczne dokumenty. Autor wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestnik plenerów artystycznych i wystaw zbiorowych. Inicjator i wydawca lub współwydawca licznych opracowań poświęconych fotografii, zarówno zbiorowych, jak i monograficznych. Najważniejsze z nich to: Mistrzowie polskiego pejzażu, Kielecka Szkoła Krajobrazu i Akt w polskiej fotografii. W latach 70.i 80. XX w. fotografował małe miasteczka na Kielecczyźnie, co zaowocowało albumem i wieloma edycjami wystawy Smutek i urok prowincji.

Fotografie Jerzego Piątka znajdują się w zbiorach: Francuskiego Muzeum Fotografii w Bievres, Muzeum Lasu w Gołuchowie, Muzeum Narodowego w Kielcach, Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Muzeum w Toruniu, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej im. A. Puszkina w Moskwie.

Opracował Krzysztof Zając