Jan Siudowski [1922 – 1982] – Fotografia

WYSTAWA PLENEROWA – PLAC ARTYSTÓW

OPIS WYDARZENIA

Wystawa plenerowa fotografii ze zbiorów BWA w Kielcach prezentowana w ramach Festiwalu Fotoperyferie 2 zorganizowana we współpracy z Muzeum Historii Kielc oraz Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach prezentowana na placu Artystów w Kielcach.

Fot. Paweł Pierściński, portret Jana Siudowskiego (2 VII 1922 – 20 XII 1982), archiwum BWA / skan MHK

O AUTORZE

Wystawa plenerowa – plac Artystów

Jan Siudowski urodził się w Rakowie. Od wczesnej młodości interesował się fotografią i już mając 18 lat rozpoczął pracę w zawodzie. Był utalentowanym samoukiem, w 1956 r. stał się członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Poprzez swoją pracę aktywnie promował Kielecczyznę i jej dziedzictwo kulturowe. Będąc pasjonatem lokalnej przyrody oraz folkloru zdobył imponującą wiedzę w tych dziedzinach. Dzielił się nią na prowadzonych przez siebie warsztatach fotograficznych, wykładach, kursach i odczytach. Uczestniczył w dyskusjach artystycznych, a także zasiadał w jury wystaw ogólnopolskich oraz lokalnych.
Przez wielu uważany jest za pierwszego twórcę Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Wyjątkowa wrażliwość na piękno przyrody połączona z mistrzowską umiejętnością operowania kompozycją i światłem przyczyniła się do powstania ponad pięciu tysięcy zdjęć, które do dziś stanowią niedościgniony wzór dla kieleckich fotografów.
Zorganizował w Kielcach pierwszą powojenną wystawę fotograficzną o tematyce regionalnej (1952). Brał udział w tworzeniu struktur Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Kieleckiej Delegatury Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracował z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Biurem Konserwacji Zabytków. Przygotował cztery indywidualne wystawy („Album Świętokrzyski”, „Ziemia Żeromskiego”, „Ochrona przyrody w woj. Kieleckim”, „Ziemia Kielecka”), które były wielokrotnie pokazywane w Polsce i za granicą.
Był laureatem licznych nagród artystycznych i państwowych.
Tekst opracowany na podstawie katalogu wystawy „Jan Siudowski 1922 – 1982” 

Opracowała: Alicja Ciosek/MHK

Źródło: Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach