Zmiany w Radzie i Zarządzie Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu

3o czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Rady Fundacji im. KSK. Rada Fundacji pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Sajkiewicz-Kręt przyjęła sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji im. KSK. Udzieliła absolutorium Zarządowi Fundacji. Przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Krzysztofa Zająca. Na stanowisko prezesa Zarządu Fundacji im. KSK powołała Panią Katarzynę Samczyńską. Rada Fundacji przyjęła nowego członka do Rady Fundacji – Panią Monikę Paliborek-Kozłowską. Pełny skład Rady i Zarządu Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu w zakładce – RADA I ZARZĄD