Janusz Buczkowski wśród laureatów Nagrody Miasta Kielce za rok 2020.

Janusz Buczkowski – wybitny artysta fotografik, który swoją postawą i zaangażowaniem rozświetlił trudny, naznaczony pandemią rok 2020. Do prowadzonej przez niego osobiście Letniej Galerii, którą otworzył przy ul. Paderewskiego w Kielcach, przychodzili mieszkańcy i turyści, aby móc wspominać dawne Kielce, które przez lata uwieczniał na fotografiach, a także rozmawiać z mistrzem. Pan Janusz Buczkowski jest również współtwórcą Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – nurtu, który trwale wpisał się w historię polskiej fotografii – czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Nagrody Miasta Kielc za rok 2020 przyznał Prezydent Kielc Bogdan Wenta w porozumieniu z Konwentem Rady Miasta. Podsumowując edycję 2020 Pan Prezydent powiedział:

Nagrody te są bardzo dobrą promocją naszego miasta. Reprezentują państwo, różne środowiska, stąd wasz dorobek realizowany jest na różnorodnych polach. Życzymy wam sukcesów, byście mogli się spełniać w tym, co robicie, bo jesteście znakomitymi ambasadorami naszego miasta.

Janusz Buczkowski – urodzony w 1932 roku we Włocławku. Wykształcenie wyższe ekonomiczne uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Był członkiem Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego w Kielcach oraz jego prezesem (1968-1975), współorganizatorem pierwszych czterech edycji Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach. W 1975 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jeden z założycieli Kieleckiej Delegatury ZPAF (1975) i współtwórca Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF (1978).

Janusz Buczkowski jest klasycznym przedstawicielem kierunku artystycznego zw. Kielecką Szkołą Krajobrazu. Członek zespołu KSK nagrodzonego zbiorowymi odznaczeniami „za stworzenie artystycznej dokumentacji polskiego krajobrazu rolniczego”. Jest ostatnim przedstawicielem z tego zespołu artystów.

Janusz Buczkowski nie był obecny na uroczystości wręczenia nagrody, która odbyła się 15 marca 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach.

Fotorelacja z Galerii Letniej Janusza Buczkowskiego – GALERIA LETNIA

opracował Krzysztof Zając